Местоположение

Бизнес сграда "ИКАР"

кв.Лозенец, ул. Николай Лилиев  № 29, УПИ I-663
Бизнес сградата се намира на достъпно и комуникативно място до хотел Хемус, в непосредствена близост до метростанция Европейски съюз, след НДК и търговски център City Center Sofia, с бърз и лесен достъп до центъра на София.
Описание

      Офис сграда е на шест нива – сутерен, партер, първи, втори, трети и четвърти етаж.
  
 В сутерена е разположен подземен паркинг с 10 паркоместа, помещение за ГРТ, помещение за дизел-генератор.
 
   На партера са разположени входното фоайе на сградата, „Кафе”, „WC инвалиди” и „Офис №1”.
    На 1-ви етаж са разположени „Офис №2” и „Офис №3”.
    На 2-ри етаж са разположени „Офис №4” и „Офис №5”.
    На 3-ти и 4-ти етажи е разположен „Офис №6”.
Към всеки офис има предвидени WC и кухненски бокс.
 
Сградата разполга с:

       -  Рецепция;
       
- Система за контрол на достъпа с персонални магнитни карти;
      -  Централна климатична и вентилационна система;
      -  UPS захранване на всяка работна точка;
    - Индивидуални уреди към всеки офис за измерване на месечните режийни разходи за отопление, охлаждане и електричество;
     -  Индивидуална сървърна кутия към всеки офис;
   - Санитарен възел и самостоятелен кухненски бокс към всеки офис под наем;
     -  Осигурен достъп за хора в неравностойно положение;
     -  Панорамен асансьор;
     -  Подземен  паркинг;       

Общо описание на проекта:
    Имотът е с площ 364 м2. Строителната площадка се намира в София град – община „Лозенец” в УПИ I-663, кв. 239, ул. Н. Лилиев. Теренът се намира на 582-588 м надморска височина.
    В рамките на имота в подземен гараж, достъпен с рампа, се разполагат необходимите съгласно нормите паркоместа, озеленяване с тревни площи и висока дървесна растителност.
     По границата на имота ще бъде изградена метална ажурна  ограда с височина 2.2 м над терена. През разстояние от 2.5 м върху ст.б. ивичен фундамент са монтирани метални колонки с размер 10/10см, между които се монтират метални решетъчни пана. Откъм ул. Н. Лилиев ограда не се изпълнява.
      Категорията на сградата е четвърта съгласно чл.137, ал.1, т.4, б.”б” ЗУТ.

Решения за достъпност:
     Сградата отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, както и на изискванията на НАРЕДБА №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
     Достъпът за хора с увреждания към главния вход на сградата се осигурява директно от тротоара. Всички нива и помещения в сградата са достъпни за хора с увреждания посредством асансьора с размери на кабините по-големи от 110/140см и ширини на вратите 90см. На партер е разположено санирано-хигиенно помещение, оразмерено и оборудвано за хора с увреждания.

 Материали и изпълнение:
Настилки:
- Офис площи – мокетни плочи 50/50 см върху двоен под с плочи 60/60 см.
- Под във фоайе и кафе - гранитогресни плочи 60/60 см върху двоен под с плочи 60/60 см
- Площадки на асансьор и стълбища - гранитогресни плочи
- Санитарни помещения, кухни – теракотни плочи.
- Гараж – Настилка от многослоен полиуретан с хидроизолационни свойства върху циментова замазка.
- Помощни помещения в сутерена - циментова замазка.
Стени:
- Външните ограждащи стени ще се изпълнят от трудногорими фасадни панели с топлоизолационни свойства с дебелина 8 см, със скрит монтаж
- От вътрешната страна на фасадните стени допълнително ще се постави гипскартонена обшивка с минерална вата.
- Стените на техническите помещения ще са с необходимата, съобразена с функцията, граница на пожароустойчивост.
 - Стените на санитарните помещения ще се изпълнят с влагоустойчив гипсокартон
Тавани:
- Окачените тавани в офисите ще се изпълнят от метални перфорирани плочи с акустични вложки, с гипскартонни ивици съгласно проекта.
- В техническите помещения и стълбищната клетка таванът е на видим бетон.
Дограма:
-Изпълнението на дограмата, видът на остъкляването и начинът на отваряне ще отговарят на функционалните изисквания, степента на сигурност за този тип сгради и противопожарните норми. Остъкляването ще е с изолация откъм проникване на слънчева радиация в ултравиолетовия и инфрачервения спектър, гарантиращ общ коефициент на топлопреминаване на прозоречната група/система не-повече от 1,7 W/K m2., и соларен фактор 0,6.
- Вратите на техническите помещения ще са метални, с граница на пожароустойчивост, отговаряща на противопожарните норми.
 
Енергийна ефективност:
   Строителните материали, продукти и изделия, които ще се използват за строителството на сградата, осигуряват необходимата енергийна ефективност.
 
Хидроизолации:
    Покривът и всички ограждащи конструкции ще отговарят на действащите термотехнически изисквания и ще осигуряват необходимата хидроизолация. Изпълнението на фасадите и покрива ще се окомплектова с всички необходими елементи: изолационни, водоотвеждащи и други.
Покривите са плоски и са три типа – озеленен, покрив-тераса и плосък покрив над етаж 4.

Асансьорни уредби:
    В сградата е разположен 1 асансьор, пътнически – клас I за административна част съгласно   чл. 6, ал.1, с машина в шахтата. за асансьорните уредби.
Технико-икономически показатели

Площ на парцела     -    364 кв.м;
ЗП                              -    143,11 кв.м;
РЗП над земя            -    790,12 кв.м;
РЗП общо                  -  1 246,87 кв.м;
Застроен обем           -  4 166,31 кв.м;
Плътност на застрояване  -     39 %;
Кинт                            -      2,17;
Кота корниз                -  17,35 м;
Озеленяване              -   37,00%;
Паркоместа                -   10 паркоместа;

Партньори